Search This Blog

by Petra Dzvoníková

VIKTOR


Viktor is my boyfriend husband and in terms of this blog, also my photographer and biggest supporter. We met while working for an international corporation and eventually found our way to each other.

He is to be 30 years old in 2018 and was born in Bratislava, Slovakia. He has a masters degree from the faculty of physical education and sports, Comenius University and other than being incredibly talented at sports, he is also very skilled in making and editing videos, as well as taking beautiful pictures. One could say that if it wasn't for him, I would not return back to blogging after my two year break.Viktor je môj priateľ manžel a v rámci blogu môj fotograf a môj najväčší podporovateľ. Stretli sme sa v práci pre jednu nadnárodnú korporátnu spoločnosť a po čase sme si k sebe našli cestu aj v osobnom živote. 

Tento rok bude mať 30 rokov, narodil sa v Bratislave. Vyštudoval magisterské štúdium Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave a okrem obrovského talentu na športy má dosť talentu aj na natáčanie a strihanie videí, ako aj fotenie krásnych záberov. Dá sa povedať, že ak by som nemala jeho, možno by som sa po mojej dvojročnej pauze od blogovania k tejto záľube nevrátila. 

Fun

Education

Podcasts